ICT-AGRI 2 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI 2 kapsamında, Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Yeni Teknolojiler, Çözümler ve Sistemler başlığında Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, doğrudan proje önerisinin sunulduğu tek adımlı bir prosedürdür. Çağrı 08 Ekim 2018 tarihinde açılmış olup 03 Aralık 2018 Saat: 14:00 (Merkezi Avrupa Saati) tarihinde kapanacaktır.

Tags: No tags

Comments are closed.