NoProje KoduProje AdıProje TürüProje YürütücüsüFakülte/MYOTamam-Devam Durumu
1117S460Kemik Doku Mühendisliğinde Diş Germ Kaynaklı Kök Hücreler : Osteo-Odontojenik Potansiyel Tübitak 3501Dr.Öğr.Üyesi Pınar Erçal DİŞ HEKİMLİĞİ
Devam
2Ailenin Çocuk Yetiştirme ve Formal Eğitim ile İlgili Tutumlarının Çocuğun Akademik, Bilişsel ve Sosyal-Duygusal Gelişimi Üzerindeki EtkisiTübitak 1003
Dr.Öğr.Üyesi Beyze Ateş ŞenİİSBFDevam
3118S484Farklı cinsiyetlerde Yüksek Yağ ve Yüksek Karbonhidrat içerikli Diyetlerin Fare Karaciğer Dokusu ve Fonksiyonu Üzerindeki EtkileriTübitak 3501Dr.Öğr.Üyesi Ayça Doğan MollaoğluTIP FAKÜLTESİDevam
4117C030Dental materyallerin insan dental pulpa hücrelerinde hücre döngüsü ve ölümü üzerine etkileriTübitak 2232Doç.Dr. Buğra Özen DİŞ HEKİMLİĞİTamamlandı
5216S921Nachr Alfa-7'nin Sinaptik Piastisite Üzerine Etkilerinin Olfaktör Bulbus Ve Hippokampus Organotipik Kesit Kültürlerinde İncelenmesiTübitak 1002Prof. Dr. SELMA YILMAZERTIP FAKÜLTESİTamamlandı
6115E046Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz GeliştirilmesiTübitak 1003Prof.Dr.Kahraman Ahmet Salih EMRİTIP FAKÜLTESİ
Tamamlandı
7114Z424Yeni bir E vitamini Analoğunun Sentezi ile Meme ve Prostat Kanseri
Hücrelerindeki Olası Anti-Kanser Etkilerinin Biyokimyasal, Biyofiziksel ve Moleküler Biyolojik Yöntemler ile Araştırılması
Tübitak 2512Prof.Dr. Feride SevercanTIP FAKÜLTESİ

Tamamlandı
8113E588 Çoklu Robot Sistemlerinde Gömülü Kopyalama Ve Davranıssal AdaptasyonTübitak 3501Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ErbaşMDBFTamamlandı
9113S812 Azakumarin Hidrazin Bazlı Biyoortogonal Floresan Prob Tasarımı: Kanser Hücrelerinde Proteinlerin Spesifik Bölgede
Görüntülenmesi
Tübitak 2515Dr.Öğr.Üyesi Özlem DilekTIP FAKÜLTESİ


Tamamlandı
10113Y533 Acı ve Kirlenmis Suların Arıtımına Yönelik Yüksek Performanslı Nano-Mikrofiltrasyon Araçlarının GelistirilmesiTübitak 3501
Doç. Dr. Çekdar VAKIFAHMETOĞLUMDBF
Tamamlandı
11114K378Karşılıklı Bağımlılık, İşbirliği ve
Çatışma: Enerjinin Türk Dış Politikasındaki Rolünün Karşılaştırmalı Bir Analizi
Tübitak 3501

Dr.Öğr.Üyesi Tolga DemiryolMDBF

Tamamlandı
12215e159Görsel Yazılım Mimarisi Tasarımı
Ve Analizi
Tübitak 1002Dr.Öğr.Üyesi Mert Özkaya
MDBF


Tamamlandı
13114M282Atik Su Sicakliğinin Polimer Katkili
Ve Katkisiz Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik Performansina Etkileri
Tübitak 3501

Dr.Öğr.Üyesi Hakkı Oral Özhan

MDBF

Tamamlandı
14114S745Bitkisel Ekstre ve Saf Maddeler Için
Mao-A ve Mao-B İnhibisyon Testlerinin Hptlc'ye Uyarlanması
Tübitak 3501

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin YücelEczacılıkTamamlandı
15215K234 Mimarlık Egitiminde Ögretim Elemanlarının Akademik Profilinin Tanımlanması: Reflektif Bir Pratik Olarak Ögretme ve Ögrenme
Süreci Arastırması
Tübitak 3501

Dr.Öğr.Üyesi Derya YorgancıoğluMDBF


Tamamlandı
16114S517Hedefe Yönelik Aptamer-İlaç Konjugatı: Kanser Tedavisinde Hücre İçine Selektif İlaç Taşınması ve Dual İnhibitör EtkiTübitak 1001Prof.Dr. Nedret AltıokTıp FakültesiTamamlandı
17214Z261Protein İkincil Yapısı Tahmin Araçlarının FT-IR Spcktrofotomctrisi ile Protein İkincil Yapısının Deneysel Analizinde Kullanımının İncelenmesiTübitak 3001Doç.Dr. Yekbun ADIGÜZELTıp FakültesiTamamlandı
18113K258Kurumsal Sosyal İnovasyon: Örgütlerde Sosyal İnovasyon Becerisinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek Geliştirme ProjesiTübitak 3501Dr.Öğr.Üyesi Ayla EsenİİSBFTamamlandı
19113K227Osmanlı Modernleşmesinin
Kökenlerinde Anglosakson Etkisi
Tübitak 1001Prof.Dr.Çağrı ERHANİİSBFTamamlandı
20109E175Uyarlanır Sürü DenetimiTübitakProf.Dr. Veysel GaziMDBFTamamlandı
21113K379Hanehalkı İşgücü Anketi Kurumsal Nüfus DüzeltmeleriTübitak 1001Dr.Öğretim Üyesi Bengi İlhanİİSBFTamamlandı
22Mediated City 4. Moving Images Static Spaces2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme
Destegi
Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül Akçay KavakoğluMDBFTamamlandı